Aqbeż għall-kontenut
Dog Friendly Beaches in Malta & Gozo

Bajjiet favur il-klieb f’Malta u Għawdex

Sabiex jitfa’ ftit dawl fuq il-kwistjoni ta’ bajjiet favur il-klieb f’Malta u Għawdex—fejn hemm skarsezza serja ta’ bajjiet bħal dawn u informazzjoni konfuża dwar dawk li jeżistu—l-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Ħarsien tal-Annimali għamel investigazzjoni bir-reqqa. . Fiż-żmien tal-pubblikazzjoni, id-dejta miġbura hawn taħt hija preċiża kemm jista' jkun. Għadhom għaddejjin diskussjonijiet dwar it-tkabbir tan-numru ta’ bajjiet favur il-klieb f’Malta u Għawdex mad-diversi organizzazzjonijiet u awtoritajiet konċernati.


Is-sejba tal-investigazzjoni hija li, filwaqt li s-saħħa għandha tiġi dejjem l-ewwel, Malta, u partikolarment Għawdex, bla dubju għandhom bżonn aktar bajjiet favur il-klieb. Ma jistax jibqa’ jkun daqshekk ta’ sfida li tieħu klieb jgħumu mal-bqija tal-familja jekk onestament nistennew li n-nies fil-Gżejjer Maltin jittrattaw lill-klieb tagħhom bħala membri tal-familja.


L-ewwel nett, huwa kruċjali li wieħed jiftakar li d-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali u s-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika jiddeċiedu jekk jinnominawx bajja bħala dog-friendly abbażi ta’ rakkomandazzjonijiet mid-Direttorat tal-Ħarsien tal-Annimali. Dan minħabba l-fatt li SL465.09 Art 19 jirregola l-kwalità tal-ilma u l-profili tal-ilma għall-għawm, li huma relatati mal-projbizzjoni tal-klieb fuq il-bajjiet. Dan huwa appoġġjat minn riċerka xjentifika u rakkomandazzjonijiet tad-WHO li juru kif mikrobi mill-ħmieġ tal-klieb ibiddlu l-kategorizzazzjoni u l-kwalità tal-ilma għall-għawm, u jipperikolaw is-saħħa tal-bniedem.


Ir-regoli li japplikaw għal bajjiet oħra, minbarra d-disa’ bajjiet nominati favur il-klieb li għandna f’Malta u Għawdex, huma elenkati hawn. Jekk tikserhom darba, tirriskja li tirċievi multa ta’ bejn €232 u €4658 u/jew minimu ta’ sitt xhur ħabs. Fuq kundanna oħra, il-multa tiżdied għal minimu ta’ €465, massimu ta’ €11,646, u/jew terminu ta’ priġunerija ta’ mill-inqas sentejn.


Bajjiet tal-Bandiera Blu (Sajf Biss)


Fuq bajjiet bil-Bandiera Blu, klieb mhumiex permessi. Skont l-eko-tikketta Internazzjonali tal-Bandiera Blu għall-Iżvilupp Sostenibbli, dawn il-bajjiet huma meqjusa bħala l-aqwa bajjiet ta’ kwalità għolja. Dawn huma mmarkati fis-sajf bi bandiera blu. Kull sena, Malta tipikament tissodisfa l-kriterji biex ikollha minn 10 sa 12-il Bajja b’Bandiera Blu.


Bajjiet bir-ramel (Is-Sena kollha)


Il-klieb mhumiex permessi fl-ebda żmien tas-sena fuq l-ebda bajja bir-ramel, bl-eċċezzjoni tal-Bajja tal-Imgiebah, li hija indikata bħala bajja li tiffavorixxi l-klieb. F’kull ħin, fuq kull bajja bir-ramel f’Malta u Għawdex, il-klieb huma pprojbiti milli jkunu fl-ilma u fuq ir-ramel. Dan minħabba li l-ħmieġ tal-klieb fuq ir-ramel jiġi assorbit faċilment mir-ramel u jista 'faċilment jiġi f'kuntatt man-nies, speċjalment tfal jilagħbu fuq ir-ramel.


Bajjiet Blat (Sajf Biss)

Is-sena kollha, il-klieb huma milqugħa fuq il-bajjiet kollha tal-blat (ħlief minn dawk bil-Bandiera Blu). Iżda l-klieb mhumiex permessi fl-ilma jekk bajja tal-blat hija żona magħżula għall-għawm. F’Malta u Għawdex, hemm 87 żona uffiċjali għall-għawm. Il-bajjiet mhumiex postijiet għall-għawm, u ż-żoni tal-għawm mhumiex żoni għall-għawm. Bajja tista’ tinkludi numru ta’ postijiet għall-għawm, bħall-Għadira, li għandha ħamsa. Il-WRAU u l-EHD jiġbru kampjuni tal-ilma minn dawn il-postijiet biex jiċċertifikaw il-purità u s-sikurezza tal-ilma. Dawn iż-żoni kollha tal-għawm mhumiex permessi għall-klieb, iżda huma permessi li jibqgħu fuq il-blat.


Is-sidien xorta huma meħtieġa li jtellgħu wara l-klieb tagħhom u jżommuhom biċ-ċinga. Kemm iż-żoni għall-għawm kif ukoll iż-żoni mhux għall-għawm jinkludu żoni tal-għawm; matul is-sajf, huma mmarkati b'bagi biex jipprevjenu dgħajjes milli jidħlu fil-bajja u jiżguraw is-sigurtà tal-għawwiema.


Bajjiet favur il-klieb


B'kollox hemm għaxar bajjiet magħżula favur il-klieb. 2 f’Għawdex u 8 f’Malta. Id-Dipartiment tar-Regolamentazzjoni tas-Saħħa għadu jissorvelja l-kwalità tal-ilma ta’ dawn il-bajjiet anke jekk ma jsirx monitoraġġ formali tal-kwalità tal-ilma hemmhekk. Anke jekk bajja hija indikata bħala li tiffavorixxi l-klieb, huwa kruċjali li wieħed iżomm f'moħħu li kultant biss porzjon tal-bajja hija ġenwinament favur il-klieb.


Il-bajjiet kollha rikonoxxuti ta' Malta u Għawdex favur il-klieb huma inklużi hawn taħt, flimkien ma' deskrizzjoni qasira u l-postijiet preċiżi tagħhom. Sakemm ma tipprojbixxix By-Law speċjali tal-Kunsill Lokali, il-klieb jistgħu jgħumu kullimkien li ma jkunx żona għall-għawm kif imsemmi f’din il-lista minbarra dawn il-bajjiet nominati favur il-klieb.


Hawn lista ta’ Bajjiet Uffiċjali tal-Klieb f’Malta u Għawdex (mill-2023)


Bajja tar-Rinella - Kalkara


Din il-bajja favur il-klieb mhix 'il bogħod minn bajja ramlija, iżda l-klieb huma permessi biss fuq il-blat hemmhekk. Liema taqsima tal-bajja hija favur il-klieb u liema le hija mmarkata b'mod ċar b'żewġ tabelli kbar. Iż-żona fejn il-klieb huma permessi hija bla dubju l-iżgħar bajja li tiffavorixxi l-klieb fuq il-gżira, iżda hija post sabiħ b’veduti tal-Belt Valletta u Bighi. Kemm is-sewqan kif ukoll il-mixi huma modi sempliċi biex tasal sal-bajja. Barra minn hekk, inbena poġġaman, li jagħmilha sempliċi biex tidħol u toħroġ mill-ilma. Minħabba d-daqs tiegħu, ma jistax ikun hemm ħafna klieb jgħumu f’din iż-żona.


Post tal-Google: https://goo.gl/maps/g8WvVra1ocbU7VdGA


Xatt is-Sajjieda - Marsaxlokk


Normalment, huwa sempliċi biex issuq jew timxi lejn dan il-post. Jieħu ftit minuti biex timxi fuq ir-ramel lejn iż-żona li tiffavorixxi l-klieb minħabba xogħol strutturali attwali li qed isir hemmhekk. Dan ifisser li huwa aħjar li tevita perjodi ta 'temperatura għolja akkost ta' kollox. Ġebel kbar li huma mxerrda fuq il-bajja jistgħu jagħmluha diffiċli biex tidħol u toħroġ mill-ilma. Barra minn hekk, dan jagħmilha kważi impossibbli għas-sidien li jgħumu flimkien mal-annimali domestiċi tagħhom fl-oċean. Għal klieb ċkejkna, din il-bajja mhix l-aħjar għażla. Sinjal antikwat jidentifika l-viċinat li jiffavorixxi l-klieb.


Post tal-Google: https://goo.gl/maps/N84uSmsWb21Z9Fk76


Tigne Point – Sliema (Under the Tigne Pedestrian Bridge)


Kemm bil-karozza kif ukoll bil-mixi jistgħu jiġu utilizzati faċilment biex tasal għal din il-bajja. Il-parkeġġ f'Tigne Point huwa wkoll viċin. Għalkemm huwa pjuttost sempliċi li tilħaq iż-żona li tiffavorixxi l-klieb, il-bajja mhix immarkata bħala bajja li tiffavorixxi l-klieb. Kemm klieb żgħar kif ukoll kbar jistgħu faċilment jaċċessaw l-ilma u l-blat minħabba n-natura tagħhom, u hemm ftit passi biex jagħmluha aktar faċli għan-nies biex jidħlu u joħorġu mill-ilma wkoll. Ukoll, il-bajja kollha hija koperta għall-maġġoranza tal-ġurnata. Għalkemm hija bajja mdaqqsa, it-tul kollu tagħha mhuwiex konness mal-livell tal-baħar u jista' jintlaħaq biss mil-livell tat-triq.


Post tal-Google: https://goo.gl/maps/R78grktyoHyu83Cx9


Torri l-Abjad - Mellieħa


Hemm parkeġġ madwar 50 metru mill-bajja, li jagħmilha sempliċi biex issuq għal din il-bajja. Madankollu, ma kien hemm ebda sinjali ta’ merħba tal-klieb x’jidhru. Minħabba l-art irregolari u l-blat potenzjalment jiżloq eqreb lejn l-ilma, li tasal fiż-żona li tiffavorixxi l-klieb mhix sempliċi ħafna. Ma kien hemm l-ebda għajnuniet viżibbli, bħal turġien, rampi, jew poġġamani.


Post Google: https://goo.gl/maps/gmBi6RZaGHvbHNM86


Wara Splash and Fun - Bahar ic-Caghaq


Waħda mill-aktar bajjiet popolari ta' Malta favur il-klieb hija bla dubju din. Iż-żona wara The Splash and Fun Park, mhux iż-żona ramlija qrib il-gabbana, hija favur il-klieb. Għandha bosta punti ta 'aċċess għall-lag u hija aċċessibbli b'mod konvenjenti kemm bil-mixi kif ukoll bil-vettura. Filwaqt li porzjonijiet oħra tal-blat huma tajbin għall-klieb, xi wħud għandhom wisq truf li jaqtgħu. Bosta turġien, rampi, u poġġamani jinsabu f'diversi siti biex jiffaċilitaw l-aċċess tal-bniedem. F’din il-bajja ma kien hemm l-ebda sinjali ta’ merħba tal-klieb.


Post tal-Google: https://goo.gl/maps/avHk5oXwo4RBDgCf6


Bajja tal-Imgiebah - Selmun


F'Malta u Għawdex, din hija l-unika bajja bir-ramel li tilqa' l-klieb, iżda li tasal f'din il-bajja hija ta' sfida kbira. Ir-rotta li twassal għal hemm hija twila wisq, blat wisq, u sħuna wisq biex in-nies jimxu fuqha fis-sajf, u għalhekk jistgħu jaslu hemm biss bil-karozza. Triq rurali quddiem it-Torri Selmun tipprovdi aċċess għall-karozzi. Minħabba d-dejjaq estrem tat-triq, żewġ karozzi li jivvjaġġaw f’direzzjonijiet opposti jkollhom żmien diffiċli ħafna biex jinnavigawha. Inżul qasir ta’ irdum iwassal għall-baħar wara li jasal fi spazju ta’ parkeġġ ċkejken, għalkemm dan l-approċċ mhux adattat għall-klieb jew għal xi ħadd bi problemi ta’ mobilità. Bħalissa m'hemm sinjal favur il-klieb imkien.


Post Google: https://goo.gl/maps/8s33hZ8S2iafytNw9


Dahlet Ix-Xmajjar - Armier


Din il-bajja kultant tissejjaħ Dahlet ix-Xmajjel u hija relattivament imwarrba iżda tintlaħaq bil-karozza u bil-mixi. Fil-fatt, dan huwa l-isem li jissemma fuq it-tabella li titpoġġa ħdejn il-bajja. Għalkemm hija bajja favur il-klieb, is-sinjal ma jgħidx hekk. Klieb ta 'kull daqs jistgħu faċilment jaqsmu ċ-ċagħaq f'din il-bajja, għalkemm dawk bi problemi ta' mobilità jistgħu jsibuha ta 'sfida. Biex tagħmilha aktar sempliċi għan-nies biex jidħlu u joħorġu mill-ilma, huwa installat puġġaman.


Post Google: https://goo.gl/maps/UXNkwP5pbxMahXeu7


Zonqor Point – Marsascala


Din il-bajja tal-blat tista’ tintlaħaq b’mod konvenjenti bil-mixi jew bil-karozza u tista’ tkun l-akbar bajja li tiffavorixxi l-klieb fuq il-gżira. Il-maġġoranza tal-blat huma lixxi, u jagħmluha sempliċi kemm għan-nies kif ukoll għall-klieb biex jidħlu fl-ilma. Ma kien hemm l-ebda indikazzjoni ta’ żona favur il-klieb permezz ta’ sinjal.


Post Google: https://goo.gl/maps/sdkFC5BYdX837g5f9Il-Bajja ta' San Tumas (Naha tal-Munxar) - Marsascala


Post Google : https://goo.gl/maps/nc55gmeMEZC1Jtad7Ir-Ramla ta Wied Musa' - Cirkewwa


Post ta' Google - https://goo.gl/maps/XxkFMQGfaPp3oEvJ9
Għawdex – Bajja tal-Orizzont (limiti taż-żona tax-Xwejni)


Kemm bil-mixi kif ukoll bil-karozza, huwa sempliċi li tasal f'din il-bajja, u hija sempliċi wkoll li tidħol fl-ilma. Il-klieb igawdu l-bajja, minkejja l-alka li kultant tgħattiha. Minħabba d-daqs ċkejken tagħha u l-prossimità tal-parkeġġ, il-bajja tista 'tkun perikoluża jekk kelb jaħrab mill-ilma u jidħol fil-parkeġġ. Huwa vitali li tiftakar li porzjon biss tal-Bajja tax-Xwejni—taħt l-Orizzont Restaurant—hija favur il-klieb.


Post Google: https://goo.gl/maps/MpVvcJxcRMsaJXVK7


Gozo - Trejqet Mġarr ix-Xini – Għajnsielem (Ras il-Hobz)


Id-distanza għal din il-bajja tagħmilha diffiċli biex tivvjaġġa hemmhekk bil-karozza jew bil-mixi. It-triq hija ftit wisq twila u mhux maħduma biex timxi, speċjalment ma 'kelb, fis-sħana sweltering ta' Lulju. L-ibħra miftuħa jistgħu jkunu fatali, u l-wasla lejn l-oċean ħafna drabi hija pjuttost riskjuża. L-aċċess għar-reġjun isir ħafna aktar diffiċli permezz tal-pinen tal-melħ, madankollu hemm poġġaman biex jgħin lin-nies jidħlu u joħorġu mill-baħar. L-isem (Ras il-Hobz - Ta Fessej - Bajja) fuq sinjal jindika li din il-bajja hija dog friendly.


Post Google : https://goo.gl/maps/cJDnG3awpanhQseW8

Gozo - Il-Bajja Ta' Gorgun - Mġarr

Post Google: https://goo.gl/maps/G9E41gP9VX91MgwYA

Gozo - Il-Bajja tad-Dwejra - San Lawrenz

Post Google: https://goo.gl/maps/bobAsVpMyWMKzp5z6

Gozo - Il-Bajja tal-Qbajjar

Post ta' Google - https://goo.gl/maps/sopCcELHr45SNce1A
Sors ta' informazzjoni hawn fuq - https://agrikoltura.gov.mt/en/commissioneranimalwelfare/Pages/animalRightsArticles/3.aspx?fbclid=IwAR3-q_BwQcq2J2R67V7ahKvi4C8bd-7iNpdYYAP7SV-SvseE8MxOHt

https://timesofmalta.com/articles/view/these-are-malta-gozo-list-dog-friendly-beaches.1040607#Echobox=1687966004


Postijiet Uffiċjali għall-Għawm - https://deputyprimeminister.gov.mt/en/environmental/Health-Inspectorate/WRAU/Pages/Official-Bathing-Zones.aspx


Artiklu preċedenti Ħruġ tal-Benessri: Ir-Rwol Vitali tas-Supplimenti u l-Vitamini fid-Dieta tal-Kelb Tiegħek
Artiklu li jmiss 11-il Superpoteri tal-Klieb Li Jippruvaw Li Huma Aktar Kessaħ Minna
×

Welcome to Woofy Meals!
Please login to securely save your pets to your account.

Already have an Account?
Log-in
New to our store?
Create an account
Purchased with no account?


Your pet data is never shared or sold.
You have been unsubscribed.